Realitzem projectes d'obra, ens encarreguem de fer assessorament tècnic i certifiquem i desenvolupem informes pericials.

  • Projectes, direcions i seguiment d'obres

    Efectuem les direccions d'obra escaients, adaptades a les necessitats dels nostres clients i desenvolupem seguiments d'obres a tots els nivells.

  • Informes i dictamens peritals

    Oferim documents tècnics que avalen una situació existent i descriuen un reconeixement realitzat de cada tasca.

  • Assesorament, estudis econòmics, planificació i programació

    Realització d'estudis referents a planificació, programació, desenvolupament econòmic... tant en aspectes globals com parcials.